• (2)
 • (3)
 • (13)
 • (17)
 • (2)
 • (1)
 • (4)
 • (13)
 • logo K-array (1)
 • (2)
 • (16)
 • (6)
 • (4)
 • (6)
 • (7)

Báo giá 60+ Bộ dàn karaoke gia đình cao cấp nhất 2023

Hiển thị tất cả 87 kết quả
Sắp xếp
Hot Đức Đặc biệt

Dàn karaoke cao cấp LD Systems CUVR 500PS-Germany

92.000.000
-10%
Mua nhiều Sale sốc Yêu thích
Dàn karaoke cao cấp MARTIN V12

Dàn karaoke cao cấp MARTIN V12

122.130.000
-10%

Dàn karaoke gia đình Agasound Elegant 9

83.030.000
-17%
Yêu thích Bán chạy Sale sốc
Dàn karaoke gia đình AT01

Dàn karaoke gia đình AT01

25.600.000
-20%
Mua nhiều Yêu thích Sale khủng
Dàn karaoke gia đình AT02

Dàn karaoke gia đình AT02

34.000.000
-12%
Sale khủng Bán chạy Yêu thích
Dàn karaoke gia đình AT03

Dàn karaoke gia đình AT03

48.100.000
-10%
Trợ giá Bán chạy Ưu đãi T8
Dàn karaoke gia đình AT04

Dàn karaoke gia đình AT04

47.380.000
-23%

Dàn karaoke gia đình AT06

73.830.000
-23%
Bán chạy Trợ giá Yêu thích
Dàn karaoke gia đình ATA 05

Dàn karaoke gia đình ATA 05

55.384.000
-23%
Sale khủng Đặc biệt TBN
Dàn karaoke gia đình ATA–01

Dàn karaoke gia đình ATA-01

76.800.000
-10%
Đức Yêu thích Bán chạy
Dàn karaoke gia đình ATA-04

Dàn karaoke gia đình ATA-04

89.900.000
-18%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình BMB 01 đang có mức giá cực tốt tại Anh Tài Audio
Yêu thích Bán chạy
Dàn karaoke gia đình BMB 02 chất lượng âm thanh tốt nhất

Dàn karaoke gia đình BMB 02

88.640.000
-20%
Bán chạy Sale khủng Yêu thích

Dàn karaoke gia đình cao cấp LD Systems MAUI-28G2

116.000.000
-14%
Hot Mới Trợ giá
Dàn karaoke cao cấp Tecnare E12

Dàn karaoke gia đình cao cấp Tecnare E12

146.900.000
-15%
Hot Mới Trợ giá
Dàn karaoke gia đình cao cấp Tecnare Ibza 12

Dàn karaoke gia đình cao cấp Tecnare Ibza 12

201.000.000
-16%
Hot Yêu thích Trợ giá

Dàn karaoke gia đình CARD 08

24.101.000
-23%
Bán chạy Trợ giá Đặc biệt
Dàn karaoke gia đình DMX 01

Dàn karaoke gia đình DMX 01

95.000.000
-27%
Trợ giá Yêu thích Hot
Dàn karaoke gia đình DMX 02

Dàn karaoke gia đình DMX 02

98.550.000
-26%
Bán chạy Yêu thích
Dàn karaoke gia đình DMX 03

Dàn karaoke gia đình DMX 03

126.400.000
-12%
Mới Bán chạy
Dàn karaoke gia đình DMX 04

Dàn karaoke gia đình DMX 04

126.400.000
-20%
Mới
Dàn karaoke gia đình DMX 05

Dàn karaoke gia đình DMX 05

81.700.000
-31%
Trợ giá
Dàn karaoke gia đình DMX 06

Dàn karaoke gia đình DMX 06

90.400.000
-24%
yêu thích
Dàn karaoke gia đình DMX 08

Dàn karaoke gia đình DMX 08

91.500.000
-28%
Bán chạy
Dàn karaoke gia đình DMX 09

Dàn karaoke gia đình DMX 09

102.200.000
-43%
Mới Bán chạy
Dàn karaoke gia đình DMX 10

Dàn karaoke gia đình DMX 10

96.000.000
-29%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình DMX 11

Dàn karaoke gia đình DMX 11

57.120.000
-20%
Hot Đặc biệt Trợ giá

Dàn karaoke gia đình DMX 12

75.120.000
-20%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Dàn karaoke gia đình DMX 13 đẳng cấp và vô cùng thời thượng

Dàn karaoke gia đình DMX 13

78.000.000
-20%
Hot Mua nhiều
Hot Mua nhiều Trợ giá
Hot Mua nhiều
Hot Bán chạy Trợ giá
Dàn karaoke gia đình DMX ES-15+

Dàn karaoke gia đình DMX ES-15+

79.900.000
-10%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình DMX LK-12Pro

Dàn karaoke gia đình DMX LK-12 PRO

60.900.000
-23%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình DMX LK-12Pro UK/PRC

Dàn karaoke gia đình DMX LK-12Pro UK/PRC

70.035.000
-10%
Bán chạy Sale khủng Yêu thích
Dàn karaoke gia đình EV EVOLVE 50

Dàn karaoke gia đình EV EVOLVE 50

119.000.000
-14%
Dàn Karaoke Gia Đình GĐ 01

Dàn Karaoke Gia Đình GĐ01

22.770.000
-25%
Dàn Karaoke Gia Đình GĐ 02

Dàn Karaoke Gia Đình GĐ02

26.220.000
-25%
Hot Yêu thích
Dàn Karaoke Gia Đình GĐ 03

Dàn Karaoke Gia Đình GĐ03

33.990.000
-25%
Hot Yêu thích

Dàn Karaoke Gia Đình GĐ04

36.139.000
-25%

Dàn Karaoke Gia Đình GĐ05

58.133.000
-25%
Mua nhiều Đức Ưu đãi T8
Dàn karaoke gia đình HK Germany KP 12-02

Dàn karaoke gia đình HK Germany KP 12-02

88.000.000
-13%
Ưu đãi T8 Trợ giá Bán chạy
Dàn karaoke gia đình HK KP12

Dàn karaoke gia đình HK KP12

109.900.000
-19%
Bán chạy Mới Đặc biệt
Dàn karaoke gia đình HK KP12 Plus

Dàn karaoke gia đình HK KP12 Plus

71.000.000
-27%
Hot Đặc biệt Trợ giá
Dàn karaoke gia đình JBL 01

Dàn karaoke gia đình JBL 01

107.200.000
-10%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình JBL 02

Dàn karaoke gia đình JBL 02

93.600.000
-9%
Hot Bán chạy Trợ giá
Dàn karaoke gia đình JBL 03

Dàn karaoke gia đình JBL 03

102.000.000
-10%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Dàn karaoke gia đình JBL 04 01

Dàn karaoke gia đình JBL 04

115.000.000
-7%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình JBL 05 01

Dàn karaoke gia đình JBL 05

130.000.000
-10%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Dàn karaoke gia đình JBL 06

Dàn karaoke gia đình JBL 06

107.200.000
-10%
Hot Đặc biệt Trợ giá
Dàn karaoke gia đình JBL 07 01

Dàn karaoke gia đình JBL 07

135.100.000
-9%
Hot Bán chạy Trợ giá
Dàn karaoke gia đình JBL 08 01

Dàn karaoke gia đình JBL 08

146.000.000
-9%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình JBL 09 01

Dàn karaoke gia đình JBL 09

164.000.000
-9%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Dàn karaoke gia đình JBL 10 01

Dàn karaoke gia đình JBL 10

153.600.000
-9%
Hot Bán chạy Trợ giá
Dàn karaoke gia đình JBL 11
Sale sốc Mua nhiều
Dàn karaoke gia đình JBL 13 chính hãng

Dàn karaoke gia đình JBL 13

25.385.000
-20%
Sale sốc Đặc biệt Bán chạy
Dàn karaoke gia đình cao cấp K-Array KF210
Mua nhiều Mới Ưu đãi T8
Dàn karaoke gia đình LG-02

Dàn karaoke gia đình LG-02

28.600.000
-11%
Hot Bán chạy Trợ giá
Dàn karaoke gia đình Listensound 05

Dàn karaoke gia đình Listensound 05

22.750.000
-30%
Hot Bán chạy Trợ giá
Dàn karaoke gia đình Listensound 06 bộ dàn hát hay nhất

Dàn karaoke gia đình Listensound 06

31.920.000
-30%
Sale shock Mua nhiều Đặc biệt
Dàn karaoke gia đình Listensound Pro

Dàn karaoke gia đình Listensound Pro

66.900.000
-10%
Mới Hot Mua nhiều

Dàn karaoke gia đình Listensound Pro 01

80.900.000
-13%
Mới Sale shock Bán chạy
Dàn karaoke gia đình Listensound Pro LP 12-01

Dàn karaoke gia đình Listensound Pro LP-12-01

30.900.000
-19%
Mới Sale shock Bán chạy
Dàn karaoke gia đình Listensound Pro LP-12-02

Dàn karaoke gia đình Listensound Pro LP-12-02

39.900.000
-8%
Mới Mua nhiều Trợ giá
Dàn karaoke gia đình Listensound Pro LP12-03

Dàn karaoke gia đình Listensound Pro LP12-03

62.900.000
-13%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình LSP 01 bộ dàn bán chạy nhất

Dàn karaoke gia đình LSP 01

31.750.000
-30%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình Martin 01
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình Martin 02 01
Hot Mua nhiều Trợ giá
Dàn karaoke gia đình Martin 03 01
Hot Bán chạy Trợ giá
Dàn karaoke gia đình Martin 04 01
Hot Đặc biệt Trợ giá
Dàn karaoke gia đình Martin 05 01
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình Martin 06 01
Mới Bán chạy
dàn karaoke gia đình MIX 04

Dàn karaoke gia đình MIX 04

95.000.000
-36%
Hot Bán chạy Trợ giá

Dàn karaoke gia đình MIX 36

37.200.000
-20%
Hot Bán chạy Trợ giá
Dàn karaoke gia đình MIX 37 chính hãng FaitalPro - Italy

Dàn karaoke gia đình MIX 37

71.250.000
-21%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình Mix 38

Dàn karaoke gia đình MIX 38

93.800.000
-20%
Mới Đặc biệt Mua nhiều
Dàn karaoke gia đình MIXPRO 01

Dàn karaoke gia đình MIXPRO 01

87.200.000
-17%
Mới Bán chạy
Dàn karaoke gia đình MIXPRO 02

Dàn karaoke gia đình MIXPRO 02

102.400.000
-32%
Sale khủng Mua nhiều Yêu thích
Dàn karaoke gia đình MIXPRO 03

Dàn karaoke gia đình MIXPRO 03

91.800.000
-30%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Hot Mua nhiều Trợ giá
HOT Mua nhiều Đặc biệt
dàn karaoke gia đình Supper VIP LD Systems MAUI P900

Dàn karaoke gia đình Supper VIP LD Systems MAUI P900

322.000.000
-11%
Hot Mua nhiều
Hot Mua nhiều
Hot Mua nhiều
Hot Ittaly Mua nhiều

Dàn karaoke gia đình Work 01

Liên hệ
Hot Italy

Giải pháp dàn âm thanh Karaoke gia đình chuyên nghiệp – đẳng cấp – thời thượng

Thể hiện phong cách sống, phù hợp với mọi thiết kế nội thất sẵn có của căn phòng

Dàn karaoke gia đình là giải pháp âm thanh tại gia của nhiều khách hàng hiện đại. Không những đáp ứng nhu cầu giải trí, giúp các thành viên gắn kết, đây còn là sự khẳng định đẳng cấp, phong cách sống thượng lưu.

Bộ dàn karaoke gia đình cao cấp giá ưu đãi hiện đang được phân phối tại Anh Tài Audio. Các thiết bị ghép nối hoàn hảo mang lại trải nghiệm âm nhạc ấn tượng cho bạn và người thân. Nhấc máy liên hệ hotline Anh Tài Audio để được chuyên viên tư vấn hỗ trợ nhanh chóng.

1. Lý do nên sở hữu dàn karaoke gia đình

Hát karaoke du nhập từ Nhật Bản vào Việt Nam khá lâu và đã trở thành nét truyền thống văn hóa, món ăn tinh thần không thể thiếu. Tuy nhiên, các cơ sở kinh doanh không đảm bảo chất lượng, an toàn, PCCC tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn.

Bằng chứng là những vụ hỏa hoạn liên quan đến karaoke hiện nay. Nhiều người muốn đi hát, muốn xả stress nhưng e ngại vấn đề an toàn. Bên cạnh đó, việc di chuyển đến địa điểm hát, sử dụng rượu bia cũng là yếu tố nhiều người cân nhắc.

Lý do nên sở hữu dàn karaoke gia đình

Lý do nên sở hữu dàn karaoke gia đình

Giải pháp nào để vẫn thỏa mãn được nhu cầu ca hát giải trí nhưng cũng đảm bảo an toàn? Đó chính là lắp đặt dàn âm thanh tại gia. Những ưu điểm và lý do nên sở hữu dàn karaoke gia đình như:

 • An toàn: Yếu tố an toàn luôn được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn lắp đặt hệ thống âm thanh tại gia. Các kỹ sư sẽ lên phương án thiết kế hoàn hảo nhất, hạn chế tối đa vấn đề chập cháy và đảm bảo các yêu cầu PCCC.
 • Tiện lợi: Bạn không cần phải di chuyển ngoài đường, không cần đặt trước hay phải chờ đợi. Bất cứ khi nào cũng có thể cùng người thân bạn bè kết nối và giải trí.
 • Tiết kiệm: Chi phí lắp đặt dàn karaoke gia đình ban đầu có thể khiến bạn suy nghĩ. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng không giới hạn, không cần bỏ thêm khoản chi nào khác.
 • Sạch sẽ: Việc đến phòng hát dùng chung micro, nội thất, vật dụng với nhiều khách hàng khác khiến nhiều người không thoải mái. Khi ca hát tại gia hoàn toàn tránh được những phiền toái này.
 • Đa năng: Lắp đặt dàn karaoke gia đình cao cấp kết hợp thêm một số phụ kiện khác có thể được sử dụng để nghe nhạc, xem phim,…

2. Phân loại dàn karaoke gia đình trên thị trường

Phân loại dàn âm thanh gia đình dựa trên không gian, nhu cầu sử dụng của khách hàng. Hiện tại, các combo bán chạy nhất tại Anh Tài Audio thuộc những loại sau:

2.1 Dàn karaoke gia đình mini

Dàn âm thanh karaoke mini gia đình được sử dụng cho những không gian nhỏ. Cách thiết bị được tối giản tối đa để không chiếm quá nhiều diện tích gây nên cảm giác chật chội, khó chịu.

Thông thường, thiết bị được lựa chọn chỉ bao gồm loa, micro là đã có thể hát thoải mái. Nếu chuyên nghiệp hơn có thể tích hợp thêm Amply hay Mixer công suất nhỏ.

Ưu điểm của dàn karaoke gia đình mini là nhỏ gọn, giá phải chăng và dễ dàng lắp đặt, sử dụng. Tuy nhiên điểm hạn chế là chất lượng âm thanh không đạt mức hoàn hảo và chuyên nghiệp.

2.2 Dàn karaoke gia đình giá rẻ

Dàn âm thanh tại gia giá rẻ phù hợp với những gia chủ muốn thỏa mãn nhu cầu ca hát nhưng không có mức đầu tư tài chính quá nhiều. Mặc dù có mức giá thấp nhưng bạn hoàn toàn có thể an tâm về chất lượng khi chọn hợp tác với đơn vị uy tín như Anh Tài Audio.

Chuyên viên sẽ lựa chọn thiết bị từ những thương hiệu tầm trung hay nội địa có chất lượng ổn định nhất. Việc ghép nối cũng sẽ tối ưu mang đến giá trị âm nhạc thiết thực và phù hợp tối đa với nhu cầu của bạn.

Dàn karaoke gia đình giá rẻ là sự lựa chọn của nhiều gia chủ hiện nay. Không cần đầu tư số tiền lớn bạn vẫn có thể sở hữu không gian âm nhạc đáp ứng nhu cầu giải trí của các thành viên.

2.3 Dàn karaoke gia đình cao cấp

Nếu muốn trải nghiệm việc hát karaoke chuyên nghiệp không khác gì những quán lớn thì đây chính là sự lựa chọn cho gia chủ. Âm thanh chân thực, hệ thống bass, treble và mid kết hợp hoàn hảo mang đến cảm nhận tốt nhất.

Với đầy đủ các thiết bị không khác gì dàn âm thanh chuyên nghiệp, gia chủ sẽ có giây phút giải trí hoàn hảo và khẳng định được đẳng cấp của mình. Dàn karaoke gia đình cao cấp thường là sự lựa chọn cho những biệt thự, penthouse, những ngôi nhà có diện tích dành cho phòng hát rộng lớn.

Các thiết bị đều được chọn lựa từ các thương hiệu nhập khẩu cao cấp. Không những đảm bảo chất âm mà thiết kế cũng hoàn hảo phù hợp không gian nội thất. Đây không chỉ là phục vụ nhu cầu giải trí mà còn giúp quý khách hoàn thiện phong cách nhà ở và cá tính riêng.

3. Bộ dàn âm thanh karaoke gia đình chuyên nghiệp gồm những gì?

Sơ đồ kết nối dàn karaoke gia đình

Sơ đồ kết nối dàn karaoke gia đình

Bộ dàn âm thanh karaoke gia đình chuyên nghiệp gồm nhiều thiết bị. Khi phối ghép sẽ mang lại chất lượng âm thanh tốt nhất, phù hợp nhu cầu sử dụng và không gian. Tuy nhiên, để có thể vận hành trơn tru, đầy đủ nhất, người dùng cần phải chọn lựa, lắp đặt các thiết bị như: Loa hát karaoke, Loa Sub, Cục đẩy/Vang số, màn hình Cảm ứng chọn bàn. Để hiểu rõ hơn về từng thiết bị, hãy cùng Anh Tài Audio tìm hiểu kỹ hơn trong bài viết dưới đây.

3.1. Loa Full thiết bị không thể thiếu trong dàn karaoke gia đình

Loa hát karaoke là loa full hay còn gọi là loa toàn dải, full ranger. Sản phẩm có cấu tạo chỉ có một thùng loa, nhưng có thể tái tạo cả ba dải âm trầm – trung – cao. Dù không cần kết hợp thêm loa bass quý khách cũng cảm nhận được các âm sắc từ bass đến treble trung thực, đầy đủ, chi tiết.

Loa karaoke mang đến âm thanh sống động cho gia đình

Loa karaoke mang đến âm thanh sống động cho gia đình

Đây là thiết bị không thể thiếu trong hệ thống bộ dàn karaoke gia đình. Sản phẩm được thiết kế ngày càng đa dạng về mẫu mã và giá thành để đáp ứng nhu cầu của người dùng. 

Quý khách có thể lựa chọn các sản phẩm đến từ những thương hiệu nhập khẩu cao cấp như D&B Audiotechnik, Nexo, RCF hay Lacoustic. Các sản phẩm loa tầm trung đến từ DMX, Verity, DB acoustic, MIX, CAF… Bên cạnh đó còn có những thương hiệu nội địa chất lượng như Pro acoustic , PAS, TCB, Fill, PSD…

Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều dòng loa karaoke khác nhau. Mỗi loại loa lại có các mức công suất khác nhau, thể hiện khả năng hoạt động loa đó, mức công suất càng lớn sẽ cho âm thanh càng to như: Loa Karaoke Mix, Loa LGT, Loa WorkPro, Loa MARK, Loa Martin,….

Mỗi sản phẩm có các mức công suất khác nhau phụ thuộc vào các thông số kỹ thuật từ nhà sản xuất. Công suất thể hiện khả năng hoạt động loa đó, mức công suất càng lớn sẽ cho âm thanh càng to rõ ràng.

3.2. Loa siêu trầm – Loa Sub karaoke gia đình

Loa siêu trầm hay còn gọi là loa bass, loa sub được dùng để phát ra những dải tần thấp từ 45 – 150HZ. Âm thanh sau khi tái tạo là dải trầm sâu, chắc chắn và mạnh mẽ. Khi cộng hưởng cùng loa full karaoke tạo nên hệ thống âm thanh karaoke gia đình hoàn hảo.

Dàn karaoke gia đình nếu muốn tăng trải nghiệm âm thanh đến mức tối đa, mang lại cảm xúc và độ chân thực khi hát và nghe nhạc đều nên lắp đặt thiết bị này. Loa được thiết kế với công nghệ đặc biệt, hiện đại, bền bỉ và an toàn.

Loa sub siêu trầm được Anh Tài Audio giới thiệu đến khách hàng khi lắp đặt dàn âm thanh karaoke chuyên nghiệp phòng hát gia đình thuộc nhiều thương hiệu lớn. Ví dụ như: Loa sub DMX, sub JBL, sub Martin, loa sub Listensound, Loa sub điện Yamaha, Loa Sub Wharfedale, Loa sub điện Paramax…

3.3. Cục đẩy công suất trong dàn karaoke gia đình

Cục đẩy công suất dùng để khuếch đại tín hiệu trước khi ra loa. Lựa chọn cục đẩy công suất phải lớn hơn công suất của loa mới phát huy được hết ưu điểm của loa. Sử dụng thiết bị này giúp âm thanh đầu ra to, rõ ràng, mạnh mẽ hơn.

Bên cạnh cục đẩy vang số cũng là thiết bị được sử dụng trong các dàn karaoke gia đình chuyên nghiệp hiện nay. Âm thanh đầu vào sẽ được pha trộn và xử lý. Mục đích loại bỏ hoàn toàn các tạp âm, khuếch đại âm thanh và tạo ra các hiệu ứng tiếng vang, giúp giọng hát bay bổng, ngọt ngào trên nền nhạc.

3.5. Micro karaoke trong phòng hát gia đình

Mic karaoke được thiết kế cho việc thu giọng hát để chuyển vào bộ phận xử lý tín hiệu. Sản phẩm giúp cho người dùng có thể hát Karaoke một cách thoải mái và tiện lợi hơn. Hiện nay, trên thị trường có micro không dây và micro có dây với những tính năng, đặc điểm khác nhau.

Micro LGT LT-89 trong dàn karaoke gia đình

Micro LGT LT-89 trong dàn karaoke gia đình

Xem thêm: Top 5 Mic karaoke gia đình hay nhất

3.6. Bộ đầu màn chọn bài karaoke

Đối với âm thanh karaoke gia đình, bạn có thể có cây màn hình cảm ứng chọn bài hoặc không, tùy nhu cầu và không gian của phòng được set-up. Đầu karaoke là nơi lưu trữ dữ liệu bài hát, có sẵn hàng ngàn bài hát của các ca sĩ nổi tiếng đã được hãng mua bản quyền với chất lượng âm thanh hình ảnh tuyệt vời.

Bộ đầu karaoke và màn chọn bài hát

Bộ đầu karaoke và màn chọn bài hát

Nếu không, khách hàng có thể sử dụng điện thoại, tivi kết nối với hệ thống và chọn bài trực tiếp trên mạng. Thường thì các dàn karaoke gia đình giá rẻ hiện nay hay dùng cách này.

4. Tiêu chí chọn lựa dàn karaoke gia đình hay nhất

Hiện nay, không chỉ có trang thiết bị chất lượng, người dùng cũng cần quan tâm đến nhiều yếu tố khác để dàn karaoke gia đình phát huy hiệu quả hoạt động một cách tốt nhất. Trong đó phải kể đến như:

4.1 Không gian lắp đặt dàn âm thanh karaoke

Không gian lắp đặt có ảnh hưởng lớn đến hoạt động và việc cảm nhận âm thanh khi hát karaoke tại gia. Sự phù hợp của các thiết bị bới diện tích, thiết kế và bố trí phòng cần được phân tích trước khi bắt tay vào thi công.

Xác định chính xác kích thước phòng giúp bạn chọn được loại loa có công suất đủ lớn và bố trí số lượng phù hợp. Ví dụ, nếu không gian phòng karaoke nhỏ thì bạn cần chọn loa có công suất thấp để tránh việc âm thanh quá to và tốn nhiều điện năng và ngược lại.

Khi lắp đặt dàn karaoke gia đình, người dùng cũng cần phải xem kích thước, kiểu dáng và vị trí lắp đặt có ảnh hưởng đến phong cách thiết kế nội thất. Từ đó mới chọn được sản phẩm phù hợp, vừa không làm mất mỹ quan, vừa tạo điểm nhấn trong phòng.

4.2 Trang âm cho phòng karaoke

Trang âm là thuật ngữ của trang trí và tiêu âm là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng trong việc lựa chọn dàn karaoke gia đình. Bởi chúng ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng âm thanh trong phòng.

Trang âm cho phòng karaoke giúp âm thanh trọn vẹn

Trang âm cho phòng karaoke giúp âm thanh trọn vẹn

Tiêu âm giúp cải thiện chất lượng âm thanh, giảm hiện tượng vang,dội. Cách âm giúp âm thanh trong phòng hát không ảnh hưởng đến các phòng khác và không gian sinh hoạt chung.  

Chính vì vậy, khi lựa chọn các sản phẩm trong dàn karaoke, nếu không gian lắp đặt gặp các vấn đề về tiêu âm, bạn hãy trang âm lại cho phòng của mình để được hoàn hảo nhất.

Trên thị trường có nhiều vật liệu trang trí trong phòng phòng có tác dụng vừa là đồ vật trang trí cho phòng mà còn tiêu tán âm rất tốt như Thảm trải sàn, Tranh lụa tiêu âm, gỗ trang trí….Đối với phòng hát karaoke chuyên nghiệp tại gia có thể thi công hệ thống tiêu âm, cách âm tiêu chuẩn..

4.3 Giá thành đầu tư bộ dàn karaoke

Một trong những yếu tố chắc chắn mọi khách hàng đều phải quan tâm khi lựa chọn dàn karaoke gia đình chính là giá thành. Chi phí lắp đặt cho một bộ dàn tùy theo nhu cầu của quý khách có thể từ vài chục đến vài trăm triệu. Chính vì vậy, phù thuộc vào khả năng tài chính của gia chủ mà bạn nên lựa chọn dàn karaoke nào phù hợp nhất.

Hiện nay có nhiều đơn vị chỉ quan tâm đến lợi nhuận, tư vấn khách hàng lắp đặt dàn âm thanh gia đình có nhiều thiết bị không cần thiết, không phù hợp. Quý khách cần lưu ý để chọn sản phẩm dịch vụ từ công ty chuyên nghiệp, có tâm để hoàn toàn an tâm.

Anh Tài Audio chúng tôi cung cấp tất cả sản phẩm, combo dàn karaoke có giá thành từ 20 triệu cho đến vài trăm triệu khi khách hàng có yêu cầu.

4.4 Đơn vị uy tín cung cấp dàn karaoke gia đình chất lượng

Chọn lựa đơn vị nào để mua dàn karaoke là một trong những yếu tố khiến rất nhiều khách hàng đau đầu. Bởi trên thị trường hiện nay, có rất nhiều đơn vị kinh doanh, cung cấp các thiết bị âm thanh không chất lượng.

Cấu hình dàn karaoke gia đình Supper Vip LD Systems Maui P900 Dự án âm thanh karaoke gia đình anh Định - Khu Biệt Thự The ParkCity

Bộ dàn karaoke gia đình cao cấp LD systems Đức Maui P900 gồm cấu hình (bên trái) và dự án lắp đặt thực tế (bên phải)

Tuy nhiên, để chọn được địa chỉ phù hợp nhất, khách hàng cần quan tâm đến con người trong đơn vị đó. Bạn cần tìm hiểu xem, họ đã có bao nhiêu kinh nghiệm trong lĩnh vực âm thanh, ánh sáng hay có học về nghề này hay không, cách phối ghép các sản phẩm tạo thành một bộ dàn của họ như thế nào,….

Bên cạnh đó cũng cần tìm hiểu các công trình đơn vị đã thực hiện. Hãy đánh giá sự hài lòng của khách hàng khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ rồi đưa ra quyết định hợp tác.

5. Một vài dự án dàn karaoke gia đình tại Anh Tài Audio

Dàn loa karaoke Ld systems Maui P900 tại gia đình anh Dũng - Cầu Giấy - Hà Nội 01 Dàn loa karaoke Ld systems Maui P900 tại gia đình anh Dũng - Cầu Giấy - Hà Nội 02

Dàn loa karaoke LD systems Maui P900 tại gia đình anh Dũng – Cầu Giấy – Hà Nội

Dàn karaoke nhà anh Long - Mỹ Đình, Hà Nội 01 Dàn karaoke nhà anh Long - Mỹ Đình, Hà Nội 02

Dàn karaoke nhà anh Long – Mỹ Đình, Hà Nội

Hệ thống âm thanh nghe nhạc, tích hợp Karaoke tại KĐT PackCity - Hà Nội 01 Hệ thống âm thanh nghe nhạc, tích hợp Karaoke tại KĐT PackCity - Hà Nội 02

Hệ thống âm thanh nghe nhạc, tích hợp Karaoke tại KĐT PackCity – Hà Nội. Hệ thống được sử dụng dòng loa cao cấp MAUI P900 của hãng LD Systems.

Hệ thống Karaoke Tại KĐT Ngoại Giao Đoàn - Hà Nội

Dàn karaoke gia đình DMX Tại KĐT Ngoại Giao Đoàn – Hà Nội được sử dụng dòng loa DMX CA312 và Sub CA 12sub.

Lắp đặt hệ thống karaoke - xem phim tại gia đình Anh Hải - Mỹ Đình - Hà Nội 01 Lắp đặt hệ thống karaoke - xem phim tại gia đình Anh Hải - Mỹ Đình - Hà Nội 02
Lắp đặt hệ thống karaoke - xem phim tại gia đình Anh Hải - Mỹ Đình - Hà Nội 03 Lắp đặt hệ thống karaoke - xem phim tại gia đình Anh Hải - Mỹ Đình - Hà Nội 04

Lắp đặt hệ thống karaoke – xem phim tại gia đình Anh Hải – Mỹ Đình – Hà Nội

Hệ thống âm thanh karaoke loa curv 500 - gia đình Anh Thắng tại Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội Hệ thống âm thanh karaoke loa curv 500 - gia đình Anh Thắng tại Ninh Hiệp
Hệ thống âm thanh karaoke gia đình Anh Thắng tại Ninh Hiệp Hệ thống âm thanh karaoke loa curv 500 - gia đình Anh Thắng tại Ninh Hiệp 02

Hệ thống âm thanh karaoke gia đình Anh Thắng tại Ninh Hiệp – Gia Lâm – Hà Nội được sử dụng dòng loa CUVR 500 PS – của hãng LD Systems – Germany.

Hệ thống dàn Karaoke gia đình anh Hùng tại KĐT Lideco Dàn Karaoke gia đình Ld systems Germany - anh Hùng tại KĐT Lideco - Hoài Đức - Hà Nội

Dàn Karaoke gia đình LD systems Germany – anh Hùng tại KĐT Lideco – Hoài Đức – Hà Nội. Hệ thống được sử dụng dòng loa MAUI 28 của hãng LD Systems – Gremany.

Dàn karaoke gia đình DMX tại thị trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 01 Dàn karaoke gia đình DMX tại thị trấn Phùng - Đan Phượng - Hà Nội 02

Dàn karaoke gia đình DMX tại thị trấn Phùng – Đan Phượng – Hà Nội. Sử dụng dòng loa DMX CA312 và Sub CA12 Sub với củ Bas 100% Faital – Itali.

Dàn karaoke gia đình tại thị trấn Giắt - Triệu Sơn - Thanh Hoá

Dàn karaoke gia đình tại thị trấn Giắt – Triệu Sơn – Thanh Hoá. Bộ âm thanh được sử dụng dòng loa DMX LK12pro

6. Chi phí đầu tư mua bộ dàn karaoke gia đình khoảng bao nhiêu tiền?

Chi phí đầu tư cho mỗi bộ dàn karaoke gia đình hiện tại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau. Lựa chọn thương hiệu gì, chất lượng sản phẩm ra sao cũng ảnh hưởng lớn đến chi phí đầu tư bộ dàn karaoke gia đình. Tuy nhiên, để có một bàn dàn chất lượng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, bạn chỉ cần bỏ ra 25 triệu đồng là đã có thể sở hữu. 

Thi công, lắp đặt hệ thống Karaoke gia đình - Anh Tài Audio Thi công, lắp đặt hệ thống Karaoke gia đình - Anh Tài Audio
Thi công, lắp đặt hệ thống Karaoke gia đình - Anh Tài Audio Thi công, lắp đặt hệ thống Karaoke gia đình - Anh Tài Audio

Một vài bộ dàn karaoke gia đình nổi bật tại Anh Tài Audio

Nếu muốn đầu tư bộ dàn chất lượng hơn, cao cấp hơn, khách hàng hoàn toàn có thể chọn các sản phẩm cao cấp nhiều tính năng hiện đại hơn. Tất cả sản phẩm đều có kiểu dáng thiết kế sang trọng, nổi bật. Ngoài ra, chất âm trong bộ dàn cũng cao cấp hơn, âm thanh phát ra trong và hay hơn. 

7. Lựa chọn đơn vị cung cấp dàn âm thanh Karaoke gia đình nào uy tín?

Anh Tài Audio là một trong những đơn vị kinh doanh, lắp đặt, thi công các thiết bị âm thanh uy tín, chất lượng hàng đầu. Hợp tác với Anh Tài Audio, quý khách hàng sẽ cảm thấy hài lòng bởi chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ mà chúng tôi đem đến.

Với kinh nghiệm trên 10 năm trong lĩnh vực thiết kế, thi công dàn âm thanh gia đình, Anh Tài Audio cam kết sẽ đem đến cho quý khách hàng những công trình chất lượng nhất, phù hợp nhất với giá thành phải chăng.

Thi công, lắp đặt hệ thống Karaoke gia đình - Anh Tài Audio Thi công, lắp đặt hệ thống Karaoke gia đình - Anh Tài Audio

Phòng mô phỏng và showroom trưng bày sản phẩm tại Anh Tài Audio

Toàn bộ sản phẩm tại Anh Tài Audio đều được nhập khẩu chính hãng 100% từ các quốc gia lớn trong ngành như: Đức, Anh, Italia, Trung Quốc,…. Đi kèm sản phẩm có đầy đủ giấy bảo hành, giấy chứng nhận chính hãng, tem mác,… để khách hàng có thể kiểm định chất lượng. Ngoài ra, Anh Tài cũng là đơn vị có chính sách bảo hành tốt bậc nhất trên thị trường hiện nay. Toàn bộ sản phẩm của Anh Tài đều được đổi mới thiết bị lỗi trong vòng 6 tháng, bảo hành toàn bộ sản phẩm tại nhà từ 24 – 36 tháng. 

Anh Tài Audio còn là đơn vị cung cấp thiết bị âm thanh karaoke gia đình có giá thành cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay. Chúng tôi còn cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm cho mọi công trình Bar/ Pub/ Lounge…, từ đó đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Còn chần chờ gì nữa mà không liên hệ ngay đến số hotline của Anh Tài Audio để được tư vấn, lắp đặt dàn âm thanh karaoke gia đình ngay hôm nay.

HOTLINE: 0922 232 232