• Array (1)
 • (1)
 • (1)
 • (72)
 • (2)
 • (6)
 • (4)
 • (32)
 • (28)
 • (15)
 • (1)
 • (8)
 • (2)

Dmx - Audio

Hiển thị tất cả 78 kết quả
Sắp xếp
CLA6-CLA115A-02

CLA-6 / CLA-115A

Liên hệ
Hot Yêu thích Trợ giá
Cục đẩy công suất 2 kênh CARD LA-800

Cục đẩy công suất 2 kênh CARD LA-800

9.200.000
-8%
Hot Mới Bán chạy
Cục đẩy công suất 2 kênh DMX DXH 12

Cục đẩy công suất 2 kênh DMX DXH 12

20.900.000
-6%
Hot Bán chạy Trợ giá
Cục đẩy công suất 2 kênh DMX DXH 6

Cục đẩy công suất 2 kênh DMX DXH 6

12.900.000
-12%
Hot Yêu thích Trợ giá
Cục đẩy công suất 2 kênh DMX DXH 8

Cục đẩy công suất 2 kênh DMX DXH 8

13.900.000
-8%
Hot Bán chạy Trợ giá
Cục đẩy công suất 2 kênh DMX DXI1200

Cục đẩy công suất 2 kênh DMX DXI-1200

19.900.000
-10%
Hot Bán chạy Trợ giá
Cục đẩy công suất 2 kênh DMX DXI800

Cục đẩy công suất 2 kênh DMX DXI-800

12.900.000
-10%
Hot Bán chạy Trợ giá
Cục đẩy công suất 2 kênh DMX DXI600

Cục đẩy công suất 2 kênh DMX DXI600

11.900.000
-12%
Hot Mới Đặc biệt
Cục đẩy công suất 2 kênh DMX T-1500

Cục đẩy công suất 2 kênh DMX T-1500

16.700.000
-19%
Hot Mua nhiều Đặc biệt
Cục đẩy công suất DMX T3000 01

Cục đẩy công suất 2 kênh DMX T3000

31.500.000
-6%
Hot Bán chạy Trợ giá
Cục đẩy công suất 4 kênh DMX DXH 48

Cục đẩy công suất 4 kênh DMX DXH 48

19.900.000
-10%
Hot Mới Trợ giá
Cục đẩy công suất 4 kênh DMX T6000

Cục đẩy công suất 4 kênh DMX T6000

43.000.000
-6%

CX-12A

Liên hệ
Hot Đặc biệt Trợ giá
Dàn karaoke gia đình DMX 12

Dàn karaoke gia đình DMX 12

75.120.000
-20%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Dàn karaoke gia đình DMX 13

Dàn karaoke gia đình DMX 13

78.000.000
-20%
Hot Bán chạy Trợ giá
Dàn karaoke gia đình DMX ES-15+

Dàn karaoke gia đình DMX ES-15+

79.900.000
-10%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình DMX LK-12Pro

Dàn karaoke gia đình DMX LK-12 PRO

60.900.000
-23%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke gia đình DMX LK-12Pro UK/PRC

Dàn karaoke gia đình DMX LK-12Pro UK/PRC

70.035.000
-10%
Hot Đặc biệt Trợ giá
Dàn karaoke gia đình Martin 09

Dàn karaoke gia đình Martin 09

132.000.000
-6%
Hot Đặc biệt Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 01 cho phòng 28-35m2

Dàn karaoke kinh doanh DMX 01 cho phòng 28-35m2

152.000.000
-11%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 02 cho phòng 28-35m2

Dàn karaoke kinh doanh DMX 02 cho phòng 28-35m2

186.400.000
-11%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 03 cho phòng 20-25m2 01

Dàn karaoke kinh doanh DMX 03 cho phòng 20-25m2

129.600.000
-11%
Hot Đặc biệt Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 03 cho phòng 28-35m2

Dàn karaoke kinh doanh DMX 03 cho phòng 28-35m2

207.520.000
-10%
Sale khủng Trợ giá Mua nhiều
Dàn karaoke kinh doanh DMX 03 cho phòng 38m-45m2
Hot Đặc biệt Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 04 cho phòng 28-35m2

Dàn karaoke kinh doanh DMX 04 cho phòng 28-35m2

192.350.000
-11%
Hot Mới Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 05 cho phòng 28-35m2

Dàn karaoke kinh doanh DMX 05 cho phòng 28-35m2

202.300.000
-9%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 06 cho phòng 28-35m2

Dàn karaoke kinh doanh DMX 06 cho phòng 28-35m2

194.400.000
-10%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 07 cho phòng 28-35m2

Dàn karaoke kinh doanh DMX 07 cho phòng 28-35m2

204.000.000
-10%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 08 cho phòng 28-35m2

Dàn karaoke kinh doanh DMX 08 cho phòng 28-35m2

182.000.000
-9%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 09 cho phòng 28-35m2 01

Dàn karaoke kinh doanh DMX 09 cho phòng 28-35m2

203.300.000
-9%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 10 cho phòng 28-35m2 01

Dàn karaoke kinh doanh DMX 10 cho phòng 28-35m2

204.000.000
-8%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 11 cho phòng 28-35m2 01

Dàn karaoke kinh doanh DMX 11 cho phòng 28-35m2

189.600.000
-13%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 12 cho phòng 28-35m2 01

Dàn karaoke kinh doanh DMX 12 cho phòng 28-35m2

192.400.000
-13%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 13 cho phòng 28-35m2 01

Dàn karaoke kinh doanh DMX 13 cho phòng 28-35m2

200.200.000
-9%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 14 cho phòng 28-35m2 01

Dàn karaoke kinh doanh DMX 14 cho phòng 28-35m2

200.400.000
-9%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 15 cho phòng 28-35m2 01

Dàn karaoke kinh doanh DMX 15 cho phòng 28-35m2

195.600.000
-11%
Hot Đặc biệt Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh DMX 16 cho phòng 28-35m2 01

Dàn karaoke kinh doanh DMX 16 cho phòng 28-35m2

319.000.000
-9%
Hot Bán chay Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh HK 01 cho phòng 20-25m2 01

Dàn karaoke kinh doanh HK 01 cho phòng 20-25m2

174.000.000
-11%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh HK 03 cho phòng 20-25m2 01

Dàn karaoke kinh doanh HK 03 cho phòng 20-25m2

185.600.000
-9%
Hot Trợ giá Yêu thích
Dàn karaoke kinh doanh HK 08 cho phòng 20-25m2 01

Dàn karaoke kinh doanh HK 08 cho phòng 20-25m2

250.800.000
-10%
Hot Đặc biệt Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh HK 09 cho phòng 20-25m2 01
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh LD Stinger 03 cho phòng 20-25m2
Hot Đặc biệt Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh MIX 05 cho phòng 20-25m2 01

Dàn karaoke kinh doanh MIX 05 cho phòng 20-25m2

197.100.000
-11%
Hot Đặc biệt Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh MIX 06 cho phòng 20-25m2 01

Dàn karaoke kinh doanh MIX 06 cho phòng 20-25m2

128.300.000
-8%
Hot Bán chạy Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh MIX 09 cho phòng 20-25m2 01

Dàn karaoke kinh doanh MIX 09 cho phòng 20-25m2

132.600.000
-10%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh MIX 10 cho phòng 20-25m2 01

Dàn karaoke kinh doanh MIX 10 cho phòng 20-25m2

196.700.000
-11%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh Stinger 05 cho phòng 20-25m2 01

Dàn karaoke kinh doanh Stinger 05 cho phòng 20-25m2

150.000.000
-10%
Hot Yêu thích Trợ giá
Dàn karaoke kinh doanh Stinger 06 cho phòng 20-25m2 01

Dàn karaoke kinh doanh Stinger 06 cho phòng 20-25m2

182.300.000
-31%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Loa Array DMX CLA-115A
Mua nhiều Sale sốc Mới
Loa Array DMX CLA-Xi10P
Chính hãng Hot Mua nhiều
Loa Array DMX DLA Xi10A

Loa Array DMX DLA Xi10A

25.600.000
-11%
Hot Mới Trợ giá
Loa DMX CLA Sub 218B

Loa DMX CLA Sub 218B

63.900.000
-8%
Hot Mới Sale sốc
Loa Karaoke DMX CH-10

Loa Karaoke DMX CH-10

18.500.000
-14%
Hot Mới Bán chay·
Loa karaoke DMX CH-12

Loa Karaoke DMX CH-12

29.500.000
-10%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Loa karaoke DMX CX-15A
Hot Mua nhiều Mới
Loa Karaoke DMX ES 12+

Loa Karaoke DMX ES 12+

27.900.000
-13%
Hot Mua nhiều Sale sốc
Loa Karaoke DMX ES-10

Loa Karaoke DMX ES-10

16.900.000
-17%
Hot Mới Trợ giá
Loa karaoke DMX ES-12 Pro
Hot Mua nhiều Mới
Loa karaoke DMX ES 15+

Loa Karaoke DMX ES15+

35.900.000
-11%
Chính hãng Hot Trợ giá

Loa Karaoke DMX FX2

63.600.000
-5%
Chính hãng Hot Mua nhiều
Loa Karaoke DMX KP-8012

Loa Karaoke DMX KP-8012

36.900.000
-8%
Hot Mới Mua nhiều
Loa Karaoke DMX LK 12PRO

Loa Karaoke DMX LK 12 PRO

28.500.000
-13%
Hot Yêu Thích Trợ giá
Loa Karaoke DMX Monitor M12 01
Mới Sale sốc Trợ giá
Loa Karaoke DMX PD-3
Hot Mua nhiều Yêu thích
Loa karaoke DMX PD-4
Chính hãng Hot Bán chạy
Loa Karaoke DMX Xi-12M

Loa Karaoke DMX Xi-12M

50.900.000
-11%
Chính hãng Trợ giá Hot
Loa Karaoke DMX Xi-15M

Loa Karaoke DMX Xi-15M

55.900.000
-9%
Hot Chính hãng Bán chạy
Loa Line Array CLA-312W

Loa Line Array CLA-312W

89.900.000
-4%
Hot Mới Trợ giá

Loa siêu trầm DMX FX-18B

32.900.000
-10%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Loa siêu trầm kép DMX CLA 218B

Loa siêu trầm kép DMX CLA 218B

59.900.000
-6%
Hot Mua nhiều Yêu thích
Loa Sub DMX CLA-118B

Loa Sub DMX CLA-118B

45.900.000
-6%
Mới Hot Trợ giá
Loa Sub DMX-18A

Loa Sub DMX-18 A

23.000.000
-15%
Hot Mua nhiều Đặc biệt
Loa Sub DMX-218A

LOA SUB DMX-218A

35.000.000
-14%
Hot Mua nhiều Trợ giá
Micro không dây DMX U-1800

Micro không dây DMX U-1800

8.900.000
-11%
Mới Bán chạy Đặc biệt
Vang số DMX DK6000PRO

Vang số DMX DK6000PRO

13.500.000
-15%
Mới China Đặc biệt
Vang số DMX DK8000S

Vang số DMX DK8000S

22.900.000
-28%

Thương hiệu âm thanh DMX – DMX Audio được nhiều khách hàng yêu thích bởi những sản phẩm có thiết kế đẹp mắt, nhỏ gọn, chất lượng âm thanh ra loa tuyệt vời, đây là thương hiệu âm thanh số 1 Trung Quốc với những tính năng nổi bật.
Các dòng loa karaoke, loa sub siêu trầm, amply DMX nằm trong top sản phẩm âm thanh đáp ứng hoàn hảo tiêu chí về chất lượng, giá thành, linh hoạt kết hợp và lắp đặt cho các bộ dàn âm thanh.

Thương hiệu âm thanh DMX Audio

Digmex Audio (DMX) là thương hiệu âm thanh nổi tiếng chuyên sản xuất các thiết bị như loa karaoke, loa sub, amply,… Các sản phẩm thuộc DMX được chuyên gia và người tiêu dùng đánh giá cao về chất lượng cũng như giao diện bên ngoài, đập tan suy nghĩ: hàng Trung Quốc không đảm bảo chất lượng, không an toàn…
Các sản phẩm của thương hiệu âm thanh DMX được đánh giá là có công suất mạnh mẽ, chất âm sống động, giao diện bắt mắt người nhìn bởi vì những kĩ sư của DMX họ cũng chăm chút tỉ mỉ cho từng thiết bị để có thể cạnh tranh với các thiết bị khác có mặt trên thị trường hiện nay.

Những ưu điểm vượt trội của Digmex Audio:
– Thiết kế kiểu dáng trẻ trung, hiện đại
– Đa dạng model, mẫu mã cho khách hàng lựa chọn
– Chất lượng cao, bền bỉ theo thời gian
– Giá thành đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách hàng

Thiết bị âm thanh chuyên nghiệp của thương hiệu DMX

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng, DMX đã thiết kế và sản xuất đa dạng các thiết bị âm thanh của mình: loa karaoke, loa sub, amply, cục đẩy công suất,…

Loa karaoke

Thiết kế giao diện bắt mắt
Các series của DMX đều có kích thước nhỏ gọn, bắt mắt, dễ dàng di chuyển và lắp đặt trong không gian theo ý muốn. DMX luôn chú trọng cho hình thức bên ngoài các thiết bị, các dòng loa đa dạng về kiểu dáng, màu sắc sang trọng, đường nét tinh tế, tạo điểm nhấn vô cùng đặc biệt cho bộ dàn.

Vỏ thùng loa được làm từ gỗ nhập khẩu cao cấp, giúp bảo vệ được hệ thống linh kiện bên trong khỏi tác động từ môi trường bên ngoài. Mặt lưới e-cang đều và đẹp, hài hoà nên tổng thể tạo nên vẻ đẹp thanh lịch cho sản phẩm.

Hệ thống giắc cắm ở mặt sau được bố trí khoa học, hiện đại, dễ dàng sử dụng khi lắp đặt cho bộ dàn hay ở bất kì không gian nào.

Chất âm và hiệu năng sử dụng
Các sản phẩm loa được sản xuất theo dây chuyền công nghệ Italia. Mọi quy trình sản xuất và lắp ráp đều tuân thủ theo quy chuẩn kỹ thuật và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi cho ra thị trường đến tay người tiêu dùng.

Loa karaoke DMX chính hãng được trang bị mạch bảo vệ loa Treb nên loa hoạt động bền bỉ với thời gian. Loa bass cao cấp, kết hợp dễ dàng với nhiều thiết bị âm thanh khác nhau, phù hợp với nhiều thể loại nhạc hiện nay.

Loa sub

Được thiết kế hình dáng gọn nhẹ, được trang bị hệ thống linh kiện cao cấp nhập khẩu nên cho âm thanh ra loa trầm ấm, tốc độ đánh bass rất tốt.
Loa siêu trầm DMX được trang bị bộ khuếch đại có công suất riêng biệt nên có thể dùng tốt cho những bài hát có nốt trầm sâu lắng và mô phỏng chính xác các sắc thái khác nhau của chúng trong cùng một bản nhạc ngay khi chúng chồng chéo lên nhau.
Ngoài ra những dòng loa sub còn có những thanh nhôm tản nhiệt dưới đáy loa giúp cho loa luôn được mát và không bị nóng khi sử dụng trong thời gian dài.

Amply

Amply có các kênh âm thanh độc lập, khuếch đại âm thanh mạnh mẽ với những tính năng vượt trội như:

 • Thiết bị được sản xuất với công nghệ hiện đại của châu Âu, sử dụng linh kiện cao cấp, tạo nên một power karaoke có độ khuếch đại lớn và cho âm thanh ra loa trung thực, rõ ràng, và không bị mất tiếng.
 • Hệ thống quạt làm mát, tự động điều chỉnh tốc độ giúp bộ máy hoạt động ổn định, tiết kiệm năng lượng và giảm đáng kể tiếng ồn của âm thanh ra loa.
 • Hệ thống đèn LED thông báo tình trạng mỗi kênh riêng biệt, thể hiện chính xác đầu vào và ra của hệ thống. Các nút điều chỉnh được bố trí khoa học, rõ ràng, nên rất dễ sử dụng.
 • Hệ thống giắc cắm kết nối được lắp đặt khoa học, dễ dàng kết nối cùng với các thiết bị âm thanh khác trong bộ dàn, tạo nên những bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp, đẳng cấp hơn.

Thế mạnh của thương hiệu âm thanh DMX

Được thành lập từ năm 1992, cho đến nay, DMX đã có mặt trong thị trường âm thanh thế giới 30 năm. Từng ấy thời gian quá đủ để chứng minh được chất lượng sản phẩm, công nghệ âm thanh và luôn cập nhật những công nghệ hiện đại của thế giới.
Sau nhiều năm nỗ lực không ngừng nghỉ, thiết bị âm thanh của DMX đã đóng vai trò hàng đầu trong phạm vi ứng dụng tại các địa điểm lớn trên thế giới như khách sạn 5 sao ở Quảng Châu – Trung Quốc, các dự án ở khắp nơi trên thế giới.

Chất lượng sản phẩm đã được rất nhiều khách hàng, công ty, đối tác công nhận và đánh giá rất cao. Công ty đã không ngừng đi theo con đường đổi mới khoa học và công nghệ, phát triển một loạt các sản phẩm âm thanh nội dung công nghệ cao như loa có hiệu suất khác nhau, bộ khuếch đại chuyển mạch PFC công suất cao, bộ xử lý âm thanh kỹ thuật số, v.v.

Hệ thống linh kiện nhập khẩu cao cấp, được kiểm tra nghiêm ngặt ngay từ bước đầu, chính vì thế, chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo ở mức tốt nhất. Nhà máy lắp ráp sản phẩm cũng dùng hoàn toàn bằng máy móc cho độ chính xác cao và sai số thấp nhất. Những sản phẩm đến tay người tiêu dùng là sản phẩm đáp ứng tốt và đúng kĩ thuật 100%. Mức độ kiểm soát chất lượng âm thanh và chất lượng sản phẩm luôn là huyết mạch của sự tồn tại, phát triển của doanh nghiệp.

So với các thương hiệu âm thanh khác, các sản phẩm của DMX luôn được đánh giá tốt về giá thành. Mức giá phù hợp so với các thương hiệu cùng phân khúc sản phẩm. Điều này cũng là yếu tố để DMX được khách hàng đón nhận trên toàn thế giới.

Ứng dụng đa dạng của các thiết bị âm thanh chuyên nghiệp DMX

Lĩnh vực dịch vụ âm thanh cao sắc nét rất đa dạng, các dự án của chính phủ, kỹ thuật khách sạn, câu lạc bộ giải trí, sân vận động, hội trường đa chức năng, đài phát thanh công cộng ngoài trời,…

Hệ thống dàn karaoke kinh doanh chuyên nghiệp

Những dàn karaoke kinh doanh chuyên nghiệp được thiết kế đặc biệt và theo tiêu chuẩn riêng biệt. Đội ngũ kỹ thuật viên của Anh Tài Audio đã kết hợp những dòng loa karaoke DMX cùng với các thiết bị âm thanh khác để tạo nên bộ dàn chuyên nghiệp.

Dàn karaoke kinh doanh DMX 13 cho phòng 28-35m2 01

Dàn karaoke kinh doanh DMX 13 cho phòng 28-35m2

Dàn karaoke kinh doanh DMX 11 cho phòng 28-35m2 01

Dàn karaoke kinh doanh DMX 11 cho phòng 28-35m2

Dàn karaoke kinh doanh DMX 01 cho phòng 28-35m2

Dàn karaoke kinh doanh DMX 01 cho phòng 28-35m2

Dàn karaoke kinh doanh DMX 09 cho phòng 28-35m2 01

Dàn karaoke kinh doanh DMX 09 cho phòng 28-35m2

> Xem thêm dàn karaoke kinh doanh chuyên nghiệp

Hệ thống dàn âm thanh karaoke gia đình

Những bộ dàn karaoke gia đình có sự góp mặt của loa karaoke DMX luôn được khách hàng đón nhận và yêu thích vô cùng. Chất lượng âm thanh đã nói lên tất cả. Thích hợp cho nhiều không gian phòng hát gia đình, lắp đặt dễ dàng và cấu hình hiện đại, đây chính là những gì mà khách hàng tìm kiếm.

Dàn karaoke gia đình DMX LK-12Pro

Dàn karaoke gia đình DMX LK-12Pro

Dàn karaoke gia đình DMX ES-15+

Dàn karaoke gia đình DMX ES-15+

>> Xem thêm: dàn karaoke gia đình cao cấp

Các dự án công trình thi công lắp đặt thiết bị âm thanh của DMX Audio thực tế

Lắp đặt hệ thống âm thanh DMX tại nhà hàng Đỏ Beer - 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Lắp đặt hệ thống âm thanh DMX tại nhà hàng Đỏ Beer – 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm

> Xem thêm dự án Nhà hàng Đỏ Beer 52 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hệ thống âm thanh karaoke Hoàng Gia - Hà Cối - Móng Cái - Quảng Ninh

Hệ thống âm thanh karaoke Hoàng Gia – Hà Cối – Móng Cái – Quảng Ninh

>> Xem thêm dự án Karaoke Hoàng Gia – Hà Cối – Quảng Ninh

Dự án: Beer Club tại vòng xuyến Văn Giang – Hưng Yên

>> Xem thêm: dự án Beer Club – Hưng Yên

Lắp đặt hệ thống karaoke gia đình anh Hiền - Triệu Sơn - Thanh Hoá

Lắp đặt hệ thống karaoke gia đình anh Hiền – Triệu Sơn – Thanh Hoá

Xem thêm dự án karaoke gia đình Anh Hiền – Thanh Hóa

Lắp đặt hệ thống âm thanh karaoke gia đình DMX cho anh Nghĩa - Thanh Hoá

Lắp đặt hệ thống âm thanh karaoke gia đình DMX cho anh Nghĩa – Thanh Hoá

Xem thêm: dự án karaoke gia đình Anh Nghĩa – Thanh Hoá

Anh Tài Audio – đơn vị phân phối thiết bị âm thanh chính hãng của thương hiệu DMX

Giấy chứng nhận Anh Tài Audio là nhà phân phối chính hãng của DMX Audio

Giấy chứng nhận Anh Tài Audio là nhà phân phối chính hãng của DMX Audio

Bạn không thể sao chép nội dung của trang này